Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Składając zamówienie w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”)
 4. Administratorem Danych osobowych w UNOPRIMO jest właściciel firmy Anna Drożdż-Klukowska.
 5. Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 6. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. 
 7. Baza danych osobowych Usługobiorców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego unoprimo.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 11. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Usługobiorcy.
 12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy oraz wypowiedzeniem umowy.
 13. Wraz z usunięciem Konta Klienta Usługodawca usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Usługobiorcy po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

Istotne dla Państwa informacje w ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z nowej ustawy dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO)

Kto jest administratorem Pani/a danych osobowych? 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Unoprimo Anna Drożdż-Klukowska z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 40a/17 w Grójcu, NIP : 8272087396 (dalej: Unoprimo). 

Kontakt - e-mail: unoprimopl@gmail.com

 

Jakie Państwa dane posiadamy? 

Adres e-mail, login, hasło, telefon oraz Państwa imię, nazwisko i adres zamieszkania.

 

Skąd mamy Państwa dane? 

Podali je Państwo podczas zakładania konta, a także podczas składania zamówień na www.unoprimo.pl.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Unoprimo?

Przetwarzamy Pani/a dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu www.unoprimo.pl, w tym dokonywania transakcji oraz zakładania i zarządzania Pani/a kontem,

- obsługi reklamacji na www.unoprimo.pl, w przypadku, gdy złoży Pani/Pan taką reklamację,

- kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z Państwa zamówieniami. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/a danych dla celów podatkowych i rachunkowych, jeśli do zamówienia ma być wystawiona faktura. 

Jeżeli wyrazili/wyrażą Państwo na to zgodę, przetwarzamy też Państwa dane w celu: 

- kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych (newsletter),

- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Dane osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie przesyłając wiadomość na nasz adres mailowy o treści: Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych i wysyłanie mi e-maili reklamowych.

 

Jakie Państwo posiadają uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.